P-piller eller spironolakton?

P-piller eller spironolakton, vad ska man då välja om man har besvär med ökad hårväxt? Vilken behandling är bäst?

 

Det finns faktiskt ingen studie som har jämfört de här två behandlingarna så det är svårt att säga vilken som är bäst. Baserat på det som jag sett genom åren skulle jag säga att dom är ungefär likvärdiga. Vilken behandling man väljer beror därför mer på tycke och smak, och eventuella tilläggseffekter som de olika behandlingarna ger.

 

P-piller har ju den fördelen att det också är ett preventivmedel. Dessutom kan vissa p-piller användas för att behandla akne, som också kan vara ett besvär för vissa kvinnor med PCOS. Slutligen innebär p-piller ett skydd mot livmodercancer, om det skulle vara så att man har väldigt glesa menstruationer.

 

Spironolakton har inte någon bevisad effekt vid akne och kan ge biverkningar i form av mellanblödningar. Men det är ett bra alternativ för kvinnor som absolut inte kan tänka sig att använda sig av hormonella preventivmedel. En fördel med spironolakton är att man kan använda behandlingen hur länge man vill, även efter 40 - 50 års ålder.

_______________


Behandling av ökad hårväxt vid PCOS

Det finns inte någon riktigt bra medicinsk behandling mot ökad hårväxt. Men, om man har stort tålamod och inte förväntar sig något mirakel så finns det faktiskt medicinsk behandling som i alla fall hjälper till viss del.

 

Parentetiskt skriver jag medicinsk behandling, eftersom det förstås finns en uppsjö av laser- och diatermibehandlingar som man kan ha god hjälp av, men som jag inte kan erbjuda mina patienter. I Uppsala finns ingen möjlighet till landstingsfinansierad laserbehandling, utan här måste patienterna själva bekosta behandlingen. Jag vet att andra landsting är mer generösa, så det kan vara värt att undersöka hur det står till med den saken.

 

Principiellt kan man behandla ökad hårväxt antigen med kombinerade p-piller eller med spironolakton. Oavsett vilken behandling man väljer så måste man använda den minst 6 -12 månader innan man kan bedöma vilken effekt den har. Den effekt man kan förvänta sig är rätt sparsam. Befintliga studier rapporterar en 30 – 50 % förbättring, vilket många gånger inte är en tillräckligt tillfredsställande effekt. Dessutom kommer den högre siffran från studier där läkare bedömt behandlingseffekten, i de studier där man också bett patienterna uppskatta behandlingseffekten så brukar siffran ligga på omkring 30-35% förbättring. Effekten kvarstår också endast under det att behandlingen pågår, om man slutar kommer hårstråna tillbaka.

 

Och än en gång: om man lyckas förbättra menstruationsmönstret med viktnedgång eller fysisk aktivitet, kommer detta också på sikt att minska hårväxten. 

_______________


Vad ska man göra om man mår dåligt på sina p-piller?

Vad ska man göra om man inte mår bra på det p-piller, eller hormonella preventivmedel, som man använder?

 

Svaret är enkelt, man ska kontakta den barnmorska eller gynekolog som förskrivit preventivmedlet och diskutera de biverkningar man har. Det är ingen bra idé att bara sluta med ett preventivmedel, då riskerar man att vara utan effektivt skydd mot en oplanerad graviditet.

 

Men vad kan man då byta till? Man kan alltid prova att byta till ett annat p-piller, särskilt om man reagerar på det första p-piller man någonsin fått utskrivet. P-piller har olika biverkningsprofil och det är fullt möjligt att man kan hitta ett p-piller som passar bättre än just det första man fick utskrivet. Dessutom finns det goda skäl att misstänka att det p-piller som läkemedelsverket rekommenderar att vi ska förskriva i första hand kanske också är det p-piller som har mest humörbiverkningar.

 

Man kan också prova byta till ett östrogen-fritt alternativ som mini-piller, mellanpiller, eller p-stav. Det lönar sig alltid att prova byta.

 

Om man provat några olika sorter, men trots det får humörbiverkningar, finns det fortfarande många bra alternativ kvar. Hormonspiralen innehåller visserligen också hormon, men i så låg dos att det mesta stannar i livmodern, och ytterst sällan påverkar måendet. Kopparspiral är ett alldeles hormonfritt alternativ som man annars kan prova. Tänk på att det går utmärkt att använda spiral fastän man inte har fött barn!!

 

Sen finns det förstås allt det där som man inte behöver kontakta sjukvården för, som kondom och p-appar. Något preventivmedel är alltid bättre än inget preventivmedel. 

_______________

RSS 2.0