PCOS och barnlöshet

Det finns massor med viktiga frågor att diskutera kring PCOS och jag skulle förmodligen kunna blogga dagligen i ett år innan alla är besvarade. Så jag tänker att jag tar upp de frågor som jag oftast får.

 

De flesta känner till att PCOS är kopplat till barnlöshet. Barnlöshetsproblemet beror på att kvinnan med PCOS inte har ägglossning. Har man tre menstruationer per år är det också enkelt att förstå varför det skulle kunna bli ett problem den dagen man vill bli gravid. Men det är några saker som är viktiga att känna till när det gäller barnlöshetsproblematiken.

 

För det första, chansen att kunna få barn trots allt är utomordentligt god. För några år sedan följde vi upp en grupp kvinnor som hade fått sin PCOS diagnos på 80-talet och en bit in på 90-talet. Alla kvinnor som var med i uppföljningsstudien hade fyllt 40 år, så de flesta var klara med sitt barnafödande. Av de som hade velat få barn var det närmare 90 % som faktiskt hade lyckats, vissa på egen hand, men många hade förstås fått hjälp. Bland kontrollerna som var lika gamla var det lite drygt 90 % som hade fått barn. Detta innebär alltså att chansen för att en kvinna med PCOS ska kunna få barn är lika god som för vilken annan kvinna som helst. Och förstås, att alla som vill få barn får inte barn, oavsett om man har PCOS eller ej.

 

Men, och det här är jätteviktigt: Om man som PCOS patient ska optimera sina chanser att kunna bli gravid i framtiden måste man ha kontroll på sin vikt. De hormonbehandlingar som används för att kunna hjälpa kvinnor med PCOS att bli gravida fungerar sämre om man väger allt för mycket, och vissa fertilitetskliniker har satt en gräns för hur mycket man får väga innan man kan få hormonbehandling för att kunna bli gravid. Det betyder att vissa måste gå ned i vikt innan hormonbehandling kan bli aktuell.

 

Slutligen: PCOS är inget preventivmedel. Vill man inte bli gravid måste man använda preventivmedel precis som alla andra. Att man oftast inte har ägglossning betyder inte att man aldrig har ägglossning. I den långtidsuppföljning som vi gjorde visade det sig att 70 % av kvinnorna med PCOS vid något tillfälle i livet hade blivit gravid på egen hand. Tyvärr missade vi att fråga hur gamla dom hade varit vid dessa tillfällen, men utifrån min erfarenhet förefaller det som att det är vanligare när man är riktigt ung eller efter att man har fyllt 35 år. 

_______________


PCOS är ett knäppt namn

Polycystiskt ovariesyndrom är ett illa valt namn. Problemet med namnet är förstås att många tror att dom har cystor på äggstockarna och att det kan vara farligt. Ett annat problem är att det blir onödigt stort fokus på äggstockarna och fertilitet trots att kvinnor med PCOS kan ha många andra hälsoproblem. När syndromet först beskrevs kallades det för Stein-Leventhals syndrom och det har diskuterats om man inte skulle gå tillbaka till det namnet. Ett annat namn som föreslagits är metabolt reproduktivt syndrom.

 

Frågan om namnbyte har varit aktuell sedan 2012 och diskuterats fram och tillbaka bland ledande PCOS forskare. Alla är överens om att namnet är missledande, men det har varit svårt att enas kring ett nytt namn. Sympatiskt nog har man också gått ut med enkäter till patienterna och bett dem att tycka till om namnet. Även kvinnorna med PCOS tycker att det är missledande och skulle vilja se ett byte.

 

Fortsättning följer, tänker jag. 

_______________


PCOS

PCOS är en förkortning för polycystiskt ovariesyndrom. PCOS är den i särklass vanligaste hormonrubbningen hos kvinnor i barnafödande ålder, men trots att det är så vanligt är det fortfarande många som aldrig hört talats om det.

För att jag ska ställa diagnosen PCOS krävs att kvinnan uppfyller minst två av följande kriterier; 1) glesa menstruationer eller ingen mens överhuvudtaget, 2) tecken till att hon har för mycket testosteron som t.ex. ökad hårväxt av manlig typ eller att de fria testosteronnivåerna är för höga, samt 3) att man ser de polycystiska äggstockarna med ultraljud. Beroende på vilket land man befinner sig i kommer omkring två tredjedelar av patienterna att ha alla tre kriterier, medan övriga har någon kombination av två kriterier.

 

Men vad menas då med de olika kriterierna?

Med gles menstruation menar jag att det vanligtvis går mer än 35 dagar mellan två menstruationer, och då räknar jag från menstruationens första dag till nästa menstruations första dag. Vad jag menar med ökad hårväxt har jag skrivit om i ett tidigare inlägg.

Hur ser då de typiska polycystiska äggstockarna ut? Jo, dom är lite större än en vanlig äggstock och har ett ökat antal äggblåsor. En vanlig äggstock är ca 2 – 2,5 cm lång under det att en polycystisk äggstock är 3,0 – 3,5 cm lång. En vanlig äggstock har 4-6 synliga äggblåsor medan en polycystisk äggstock har 15 eller fler äggblåsor. Egentligen säger de officiella PCOS kriterierna att det är en polycystisk äggstock om man ser mer än 12 äggblåsor, men kriterierna är gamla och våra ultraljudsapparater har blivit mycket bättre. Jag föredrar därför att använda ett lite högre tröskelvärde innan jag säger att en äggstock är polycystisk.

Jag räknar alla äggblåsor jag kan se i äggstocken och jag kan bara göra det med vaginal ultraljudsundersökning. Jag kan inte bedöma om någon har polycystiska äggstockar genom att göra ultraljudsundersökning på magen. 

_______________

RSS 2.0