Menscykeln dag 22 - 28

Under de flesta menstruationscykler inträffar ingen befruktning eller implantation och hCG signalen uteblir. Då kommer istället gulkroppen att så snabbt som möjligt att återbildas. Gulkroppens återbildning är en i allra högsta grad aktiv nedbrytningsprocess, eftersom den höga östrogen- och progesteronproduktionen som gulkroppen bidrar med i det här läget hämmar hypofysens försök till stimulering av nya folliklar. Så länge som östrogen och progesteronproduktionen är igång, kommer inget FSH att frisättas från hypofysen (det är för övrigt den mekanismen som utnyttjas av många hormonella preventivmedel, till exempel p-piller). Alltså måste gulkroppen så snabbt som möjligt tillbakabildas, för att ge en ny grupp folliklar chansen att börja växa.

 

Processen kallas luteolys. Exakt hur processen går till hos människa är ofullständigt känt, men hos andra djurslag är den prostaglandinberoende.

 

När gulkroppen tillbakabildas minskar också gradvis dess produktion av östrogen och progesteron, och detta är vad som sker under menstruationscykelns sista vecka. När nivåerna har blivit så låga så att dom är i nivå med hormonnivån hos kvinnor i klimakteriet händer två saker. Dels kommer hämningen av hypofysen och FSH-frisättningen att upphöra, och FSH koncentrationerna stiger igen (vi är nu tillbaka på dag 1 i menscykeln, men i en ny cykel). Dels får vi mens. De låga hormonnivåerna är nämligen också signalen för att livmoderslemhinnan ska börja stötas ut. I händelse av att det blir en befruktning i nästa menscykel, så måste förstås förhållandena i livmodern vara helt fräscha och nya pilopoder bildas. Likt luteolysen är även menstruationen är en aktiv process som ska stökas undan så fort som möjligt. Menstruationsblödningen ska inte ses som en vanlig blödning från ett sår eller en vävnadskada. En kaskad av inflammatoriska ämnen frisätts som sammantaget leder till att hela livmoderslemhinnan stöts ut och att inga rester blir kvar. Och allt börjar på ny kula…. Ny cykel, nya möjligheter för kroppen att bli gravid, cykel efter cykel, år efter år. 

_______________


Menscykeln dag 15 – 21

Redan innan ägglossningen börjar den ledande äggblåsan att förbereda sig inför sin omvandling till gulkropp. Gulkroppen producerar hormonerna östrogen och progesteron. Progesteron kallas också det graviditetsbevarande hormonet och efter ägglossning börjar progesteronnivåerna snabbt att stiga. Östrogennivåerna stiger också, men gulkroppen gör långt mycket mer progesteron än östrogen, ungefär 100 gånger så mycket.

 

Under dagarna efter ägglossning behövs den snabba progesteronproduktionen för att se till att livmoderslemhinnan är mottaglig för ett eventuellt befruktat ägg.  Som mest progesteron gör gulkroppen på dag 21, vilket också sammanfaller med de två dagar som vi ser pilopoder i livmoderslemhinnan. Vetenskapligt brukar man kalla denna korta period för implantationsfönstret, för det är bara när pilopoderna finns på plats som en implantation kan ske.

 

Vad som händer sedan under menstruationscykeln beror förstås på om det blir en lyckad befruktning och implantation, eller ej. I det läget som ett befruktat ägg implanterar kommer de celler som så småningom kommer att bilda moderkakan omgående börja producera graviditetshormonet humant choriongonadotropin (hCG).  För er som inte redan vet eller har gissat det är hCG det hormon som mäts med ett gravtest. hCG är alldeles unikt och finns bara under graviditet, vilket är förutsättningen för att kunna använda det som ett enkelt självtest. hCG blir en signal till gulkroppen att överleva och fortsätta producera östrogen och progesteron, till dess att moderkakan i graviditetsvecka 12 tar över den hormonproduktion som behövs under graviditeten.

_______________


Ägglossning

Omkring dag 12 i menscykeln är äggblåsan tillräckligt stor, och mogen för ägglossning, och det bevisar den genom att den kan producera tillräckligt höga östrogennivåer under en viss tid. Eller annorlunda uttryckt, när den ledande äggblåsan har lyckats se till att östrogennivåerna i blodet ligger över 730 pmol/l i mer än 50 timmar, så är det helt enkelt äggblåsans signal till hjärnan att den redo för ägglossning. För det är precis den här östrogentoppen innan ägglossning som triggar igång frisättningen av det andra hypofyshormonet som är så viktigt för menscykeln, nämligen det luteiniserande hormonet LH. Det luteiniserande hormonet har förstås fått sitt namn från gulkroppen (corpus luteum), och LH skulle på svenska heta det gulkroppsstimulerande, eller gulkroppsbildande hormonet.

 

Nu ska ägget inte bara genomgå de sista mognadsstegen inför ägglossningen, och äggblåsan brista (dvs. själva ägglossningen), dessutom ska också den ledande äggblåsan ombildas till en gulkropp.

 

Ungefär 24 – 36 timmar efter att den ledande äggblåsan har signalerat, via de höga östrogennivåerna, till hjärnan att den är redo för ägglossning så svarar hjärnan med att frisätta massiva mängder LH. Detta kallas för LH-toppen, och det är det hormonet man mäter i urinen om man köper och använder de ägglossningsstickor som finns på apoteket. Tolv timmar efter LH toppen, vi är nu på dag 14 i den standardiserade 28-dagars cykeln, äger ägglossningen rum. Av någon anledning är det vanligast att den inträffar nattetid.

 

LH toppen behövs således för att se till att ägget genomgår de sista mognadsstegen så att det är redo för en eventuell befruktning. LH toppen triggar också igång de rätt så komplexa skeenden som faktiskt leder till att äggblåsan brister. Detta sker genom en kedja av lokala förändringar som inbegriper diverse inflammatoriska och andra faktorer, som tillsammans gör att äggblåsans vägg löds upp och går sönder. Och LH hjälper till att omvandla den ledande äggblåsan till en gulkropp. 

_______________

RSS 2.0