Behandling av ökad hårväxt vid PCOS

Det finns inte någon riktigt bra medicinsk behandling mot ökad hårväxt. Men, om man har stort tålamod och inte förväntar sig något mirakel så finns det faktiskt medicinsk behandling som i alla fall hjälper till viss del.

 

Parentetiskt skriver jag medicinsk behandling, eftersom det förstås finns en uppsjö av laser- och diatermibehandlingar som man kan ha god hjälp av, men som jag inte kan erbjuda mina patienter. I Uppsala finns ingen möjlighet till landstingsfinansierad laserbehandling, utan här måste patienterna själva bekosta behandlingen. Jag vet att andra landsting är mer generösa, så det kan vara värt att undersöka hur det står till med den saken.

 

Principiellt kan man behandla ökad hårväxt antigen med kombinerade p-piller eller med spironolakton. Oavsett vilken behandling man väljer så måste man använda den minst 6 -12 månader innan man kan bedöma vilken effekt den har. Den effekt man kan förvänta sig är rätt sparsam. Befintliga studier rapporterar en 30 – 50 % förbättring, vilket många gånger inte är en tillräckligt tillfredsställande effekt. Dessutom kommer den högre siffran från studier där läkare bedömt behandlingseffekten, i de studier där man också bett patienterna uppskatta behandlingseffekten så brukar siffran ligga på omkring 30-35% förbättring. Effekten kvarstår också endast under det att behandlingen pågår, om man slutar kommer hårstråna tillbaka.

 

Och än en gång: om man lyckas förbättra menstruationsmönstret med viktnedgång eller fysisk aktivitet, kommer detta också på sikt att minska hårväxten. 

_______________


Vad ska man göra om man mår dåligt på sina p-piller?

Vad ska man göra om man inte mår bra på det p-piller, eller hormonella preventivmedel, som man använder?

 

Svaret är enkelt, man ska kontakta den barnmorska eller gynekolog som förskrivit preventivmedlet och diskutera de biverkningar man har. Det är ingen bra idé att bara sluta med ett preventivmedel, då riskerar man att vara utan effektivt skydd mot en oplanerad graviditet.

 

Men vad kan man då byta till? Man kan alltid prova att byta till ett annat p-piller, särskilt om man reagerar på det första p-piller man någonsin fått utskrivet. P-piller har olika biverkningsprofil och det är fullt möjligt att man kan hitta ett p-piller som passar bättre än just det första man fick utskrivet. Dessutom finns det goda skäl att misstänka att det p-piller som läkemedelsverket rekommenderar att vi ska förskriva i första hand kanske också är det p-piller som har mest humörbiverkningar.

 

Man kan också prova byta till ett östrogen-fritt alternativ som mini-piller, mellanpiller, eller p-stav. Det lönar sig alltid att prova byta.

 

Om man provat några olika sorter, men trots det får humörbiverkningar, finns det fortfarande många bra alternativ kvar. Hormonspiralen innehåller visserligen också hormon, men i så låg dos att det mesta stannar i livmodern, och ytterst sällan påverkar måendet. Kopparspiral är ett alldeles hormonfritt alternativ som man annars kan prova. Tänk på att det går utmärkt att använda spiral fastän man inte har fött barn!!

 

Sen finns det förstås allt det där som man inte behöver kontakta sjukvården för, som kondom och p-appar. Något preventivmedel är alltid bättre än inget preventivmedel. 

_______________


Humör och välmående och p-piller

Jag har tidigare skrivit ett inlägg om p-piller och risken för att drabbas av depression, se inlägg ifrån den 8 oktober. Nu när det finns två nya studier med högre bevisgrad tänkte jag ta upp ämnet ännu en gång.

 

Det har alltså gjorts två kliniska prövningar i Sverige, som testat två olika p-piller och båda studierna har jämfört p-pillerbehandlingen med placebo. Den ena studien har jag varit ansvarig för, den andra studien har letts av professor Angelica Lindén Hirschberg på Karolinska sjukhuset. Studierna har mätt kvinnornas humör och välmående med lite olika angreppsätt och olika typer av frågeformulär, men kommer till i stort sett samma resultat.

 

Med p-piller ses en liten, men statistiskt säkerställd, ökning av humörsymptom som ångest, irritabilitet och humörsvängningar i Uppsalastudien. I studien från Karolinska ser man en liten, men statistiskt säkerställd minskning i välmående och livskvalitet. Ingen av studierna visar att depression ökar när man använder p-piller.

 

Uppsalastudien visar också att de kvinnor som löper störst risk att drabbas av humörbiverkningar är de som tidigare upplevt att p-piller påverkat deras humör.

 

Vad ska man då dra för slutsats av detta. Ja, det mest uppenbara är att kvinnorna förstås hade rätt. Det här har kvinnor klagat över i många år, men det har tagit lång tid att visa det vetenskapligt. Den andra saken som båda studier visar är att skillnaderna är små. Att skillnaderna är små betyder att effekten för den enskilda kvinnan kan variera ganska mycket. I vår studie såg vi alldeles tydligt att vi hade både kvinnor som mådde både bättre och sämre med p-piller, och väldigt många som mådde rätt så oförändrat. Men andelen kvinnor som mådde sämre var något större än andelen som mådde bättre, och det är den skillnaden som till slut påverkar resultatet.

 

Vad får det här för konsekvenser för de kvinnor som är i behov av preventivmedel? Behöver man preventivmedel kan man givetvis, precis som förut, prova p-piller. Det är fortfarande mycket goda chanser att man kan må alldeles utmärkt på p-piller, och man måste alldeles uppenbart prova själv innan man kan utvärdera vilken effekt dom har. Jag hoppas däremot att dessa studier ska nå ut till alla som jobbar med preventivmedelsförskrivning, så att de kvinnor som inte mår bra på sina p-piller blir tagna på allvar.

 

 

Lundin C, Danielsson KG, Bixo M, Moby L, Bengtsdotter H, Jawad I, Marions L, Brynhildsen J, Malmborg A, Lindh I, Sundstrom Poromaa I. Combined oral contraceptive use is associated with both improvement and worsening of mood in the different phases of the treatment cycle-A double-blind, placebo-controlled randomized trial. Psychoneuroendocrinology. 2017;76:135-43.

  

Zethraeus N, Dreber A, Ranehill E, Blomberg L, Labrie F, von Schoultz B, Johannesson M, Lindén Hirschberg A. A first-choice combined oral contraceptive influences general well-being in healthy women: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Fert Ster, online. 

_______________

RSS 2.0