Vad ska man göra om man mår dåligt på sina p-piller?

Vad ska man göra om man inte mår bra på det p-piller, eller hormonella preventivmedel, som man använder?

 

Svaret är enkelt, man ska kontakta den barnmorska eller gynekolog som förskrivit preventivmedlet och diskutera de biverkningar man har. Det är ingen bra idé att bara sluta med ett preventivmedel, då riskerar man att vara utan effektivt skydd mot en oplanerad graviditet.

 

Men vad kan man då byta till? Man kan alltid prova att byta till ett annat p-piller, särskilt om man reagerar på det första p-piller man någonsin fått utskrivet. P-piller har olika biverkningsprofil och det är fullt möjligt att man kan hitta ett p-piller som passar bättre än just det första man fick utskrivet. Dessutom finns det goda skäl att misstänka att det p-piller som läkemedelsverket rekommenderar att vi ska förskriva i första hand kanske också är det p-piller som har mest humörbiverkningar.

 

Man kan också prova byta till ett östrogen-fritt alternativ som mini-piller, mellanpiller, eller p-stav. Det lönar sig alltid att prova byta.

 

Om man provat några olika sorter, men trots det får humörbiverkningar, finns det fortfarande många bra alternativ kvar. Hormonspiralen innehåller visserligen också hormon, men i så låg dos att det mesta stannar i livmodern, och ytterst sällan påverkar måendet. Kopparspiral är ett alldeles hormonfritt alternativ som man annars kan prova. Tänk på att det går utmärkt att använda spiral fastän man inte har fött barn!!

 

Sen finns det förstås allt det där som man inte behöver kontakta sjukvården för, som kondom och p-appar. Något preventivmedel är alltid bättre än inget preventivmedel. 

_______________


Humör och välmående och p-piller

Jag har tidigare skrivit ett inlägg om p-piller och risken för att drabbas av depression, se inlägg ifrån den 8 oktober. Nu när det finns två nya studier med högre bevisgrad tänkte jag ta upp ämnet ännu en gång.

 

Det har alltså gjorts två kliniska prövningar i Sverige, som testat två olika p-piller och båda studierna har jämfört p-pillerbehandlingen med placebo. Den ena studien har jag varit ansvarig för, den andra studien har letts av professor Angelica Lindén Hirschberg på Karolinska sjukhuset. Studierna har mätt kvinnornas humör och välmående med lite olika angreppsätt och olika typer av frågeformulär, men kommer till i stort sett samma resultat.

 

Med p-piller ses en liten, men statistiskt säkerställd, ökning av humörsymptom som ångest, irritabilitet och humörsvängningar i Uppsalastudien. I studien från Karolinska ser man en liten, men statistiskt säkerställd minskning i välmående och livskvalitet. Ingen av studierna visar att depression ökar när man använder p-piller.

 

Uppsalastudien visar också att de kvinnor som löper störst risk att drabbas av humörbiverkningar är de som tidigare upplevt att p-piller påverkat deras humör.

 

Vad ska man då dra för slutsats av detta. Ja, det mest uppenbara är att kvinnorna förstås hade rätt. Det här har kvinnor klagat över i många år, men det har tagit lång tid att visa det vetenskapligt. Den andra saken som båda studier visar är att skillnaderna är små. Att skillnaderna är små betyder att effekten för den enskilda kvinnan kan variera ganska mycket. I vår studie såg vi alldeles tydligt att vi hade både kvinnor som mådde både bättre och sämre med p-piller, och väldigt många som mådde rätt så oförändrat. Men andelen kvinnor som mådde sämre var något större än andelen som mådde bättre, och det är den skillnaden som till slut påverkar resultatet.

 

Vad får det här för konsekvenser för de kvinnor som är i behov av preventivmedel? Behöver man preventivmedel kan man givetvis, precis som förut, prova p-piller. Det är fortfarande mycket goda chanser att man kan må alldeles utmärkt på p-piller, och man måste alldeles uppenbart prova själv innan man kan utvärdera vilken effekt dom har. Jag hoppas däremot att dessa studier ska nå ut till alla som jobbar med preventivmedelsförskrivning, så att de kvinnor som inte mår bra på sina p-piller blir tagna på allvar.

 

 

Lundin C, Danielsson KG, Bixo M, Moby L, Bengtsdotter H, Jawad I, Marions L, Brynhildsen J, Malmborg A, Lindh I, Sundstrom Poromaa I. Combined oral contraceptive use is associated with both improvement and worsening of mood in the different phases of the treatment cycle-A double-blind, placebo-controlled randomized trial. Psychoneuroendocrinology. 2017;76:135-43.

  

Zethraeus N, Dreber A, Ranehill E, Blomberg L, Labrie F, von Schoultz B, Johannesson M, Lindén Hirschberg A. A first-choice combined oral contraceptive influences general well-being in healthy women: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Fert Ster, online. 

_______________


Naturalcycles

Jag har blivit ombedd av en av mina läkarstudenter att skriva några ord om vad jag tycker om Naturalcycles som numera har blivit godkänt som preventivmedel i Sverige. För er som händelsevis har missat fenomenet så är det en smartphone applikation där man med hjälp av dagliga temperaturmätningar kan få hjälp att bestämma sina säkra perioder (gröna dagar) och de perioder där man måste skydda sig (röda dagar).

 

Jag tycker förstås att det är jättebra. Det är bra för att det ökar utbudet av preventivmedel för kvinnor. Ju fler effektiva preventivmedel vi har att välja på, desto större chans att vi hittar något som fungerar. Dessutom är personerna bakom Naturalcycles oerhört kunniga och seriösa och satsar på att göra bra vetenskaplig utvärdering av sin metod.

 

Tillsammans med Kristina Gemzell-Danielsson, som är vår främsta preventivmedelsforskare i Sverige, har man publicerat en studie där man utvärderat den preventiva effektiviteten av Naturalcycles. Preventiv effektivitet mäts med ett mått som kallas Pearl Index, som beskriver hur stor andel av hundra kvinnor som blir gravida under ett års användning av ett givet preventivmedel. Ett lågt Pearl Index betyder att effektiviteten är hög och omvänt så betyder ett högt Pearl Index att effektiviteten är låg. Man skiljer också mellan effektivitet vid typisk användning och effektivitet vid perfekt användning.

 

Pearl Index för Naturalcycles vid typisk användning är 7,0, dvs. 7 kvinnor av 100 som använder Naturalcycles kommer att bli gravida under ett år. Pearl Index vid perfekt användning är 0,5 vilket är en mycket bra siffra. Med perfekt användning menas att man aldrig chansar eller råkar ut för en kondom som går sönder under de röda dagarna. Dessa siffror är fullt jämförbara med Pearl Index för kombinerade p-piller.

 

Läkarstudenten som tyckte att jag skulle skriva om Naturalcycles heter Frida Bolin, och det är för övrigt hon som har designat den här bloggen. Äras den som äras bör.

 

Berglund Scherwitzl E, Gemzell Danielsson K, Sellberg JA, Scherwitzl R. Fertility awareness-based mobile application for contraception. The European journal of contraception & reproductive health care : the official journal of the European Society of Contraception. 2016;21(3):234-41.

_______________

RSS 2.0