Ägg

 

Att fortplanta sig, dvs att skaffa barn, är en av kroppens i särklass viktigaste funktioner. Därför har kvinnan och mannen ett överflöd av könsceller; kvinnans ägg och mannens spermier.

Till skillnad från män, där spermier produceras under hela livet, anläggs kvinnans ägg redan under fosterlivet. Och vilket överflöd som produceras. Det kvinnliga embryot har vid 12 veckors ålder redan 2 miljoner ägganlag. Jag skriver ägganlag, för färdiga ägg som kan användas kommer kvinnan inte att ha förrän hon kommer i puberteten. Ägganlagen behöver nämligen genomgå ytterligare mognadssteg innan de kan kallas ägg, och dit är det förstås ännu en tid. Två miljoner ägganlag är förstås alldeles för mycket, och långt fler än de cirka 400 ägg som kommer att behövas för de ägglossningar som en kvinna i genomsnitt kommer att ha under sitt fertila liv. Men å andra sidan är detta kroppens, eller naturens sätt, att genom överflöd se till att vi i alla fall kommer att ha de 400 ägg som vi behöver under vårt fertila liv, och att det blir de bästa äggen som används. Oavsett vilket, så kommer majoriteten av dessa ägganlag att gå under redan under fosterlivet, och när kvinnan föds så gör hon det med cirka 100 000 ägganlag väntande i äggstockarna. När kvinnan väl kommer in i den fertila perioden, dvs när hon börjar menstruera, så återstår 40 000 ägg i äggstockarna. 

 

För några år sedan väcktes iden om att det skulle kunna finnas stamceller i äggstockarna, inte bara hos mus utan även hos människa. Forskarna tänkte sig att dessa stamceller skulle kunna utvecklas till ägg, dvs att även den vuxna kvinnan skulle kunna producera nya ägg. Detta var förstås en spännande ide eftersom den ifrågasatte vår syn på hur ägganlagen bildas i fosterlivet, och skulle kunna förklara varför vissa äggstockar kan återhämta sig efter tuff strålbehandling eller cellgiftsbehandling. Men, kanske det var lite för bra för att vara sant. Förra året publicerade nämligen svenska forskare, med Outi Hovatta och Kui Liu i spetsen, en otroligt elegant rapport där dom steg för steg visar att de tidigare fynd som gjorts kring humana stamceller i äggstockarna inte kan stämma. Jag gissar att sista ordet inte är sagt ännu i denna fråga, men hatten av för våra fantastiska svenska reproduktionsforskare!

 

Zhang H, Panula S, Petropoulo S, Edsgard D, Busayavalasa K, Liu L, Li X, Risal S, Shen Y, Shao J, Liu M, Li S, Zhang D, Zhang X, Gerner RR, Sheikhi M, Damdimopoulou P, Sandberg R, Douagi I, Gustafsson JA, Liu L, Lanner F, Hovatta O, Liu K, Adult human and mouse ovaries lack DDX4-expressing functional oogonial stem cells. Nature medicine 2015; 21, 1116-1118.

_______________


PMDS behandling V

 

Det finns också andra sätt att hämma ägglossning.

 

Engelska gynekologer är särskilt förtjusta i att behandla PMDS med höga doser östrogen. Tyvärr har de engelska gynekologerna inte gjort särskilt många studier på detta, vilket gör att det är svårt att bedöma hur bra den behandlingen i så fall skulle vara. De doser som de engelska gynekologerna har testat vetenskapligt är plåsterbehandling med 100 - 200 mikrogram estradiol, vilket kan jämföras med de östrogendoser som svenska gynekologer oftast använder om 25 – 50 mikrogram. Problemet med så höga östrogendoser är förstås att de teoretiskt ökar risken för blodpropp och livmodercancer. Det första problemet kan man inte göra något åt (annat än att avstå behandling) men livmodercancern kan man förebygga genom att regelbundet tillföra syntetiskt progesteron. Och när man ger syntetiskt progesteron i tillägg återfår kvinnorna förstås sina PMDS besvär. Av förståeliga skäl har behandlingen aldrig blivit särskilt populär bland svenska gynekologer.

 

Parentetiskt kan nämnas att engelska gynekologer ibland också opererar bort äggstockarna på kvinnor med PMDS. Det gör inte svenska gynekologer.

 

Vi testar just nu ett progesteronhämmande läkemedel för behandling av PMDS. Läkemedlet vi testar används normalt som behandling vid myom eller endometrios och hämmar också ägglossning. Anledningen att vi tror att det kan fungera är dels förstås för att det hämmar ägglossningen, men också för att kvinnor som fått det utskrivet för sina myom har rapporterat att deras PMS besvär minskat. Det här är också ett läkemedel som inte alls har de besvärliga biverkningar som andra ägglossningshämmande behandlingar har.

 

Om ni bor i närheten av Umeå, Uppsala eller Stockholm och är intresserade av att vara med i studien så kan ni kontakta någon av våra forskningssköterskor: sigrid.nyberg@umu.se (Umeå), lena.moby@kbh.uu.se (Uppsala), kvinnohalsan.kk@karolinska.se (Karolinska), eller annelies.kkds@gmail.com och helen.fagraeus@sll.se (Danderyd). Studien kommer förmodligen att pågå fram till december 2018 innan vi har fått in tillräckligt antal patienter. 

_______________


PMDS behandling IV

 

Det andra sättet att hämma ägglossning som testats vid PMDS är hormonsprutor.  De här sprutorna innehåller ett hormon som kallas GnRH (gonadotropin releasing hormone), och används idag framförallt hos män med prostatacancer för att hämma testosteronproduktionen. Tidigare var det också en inte helt ovanlig behandling för endometrios.

 

Det finns faktiskt ett hyfsat bra vetenskapligt underlag för dessa hormonsprutor, eftersom man har gjort flera placebo-kontrollerade studier. Och även om hormonsprutorna aldrig har jämförts direkt med de serotonerga läkemedlen så skulle jag säga att effekten är mycket god. Men, hormonsprutorna fungerar bara på kvinnor som är helt symtomfria under de två veckor som de inte har PMDS. Dom fungerar inte alls bra på kvinnor som inte blir helt friska när mensen startar.

 

Hormonsprutorna har också en hel del biverkningar som inte är särskilt trevliga. I princip leder behandlingen till att man kommer i ett medicinskt klimakterium, eftersom all hormonproduktion upphör. Det i sin tur leder till att man kan få klimakteriebesvär som svettningar och vallningar. Behandlingseffekten sitter också i 3-6 månader efter att man tagit sin spruta, vilket gör att de inte passar så bra för kvinnor som planerar att skaffa barn inom en rimlig framtid.

 

Trots detta förskriver jag dessa sprutor vid enstaka tillfällen, när inget annat fungerar. Och jag har patienter som tycker att behandlingen är jättebra. 

_______________

RSS 2.0