P-piller eller spironolakton?

P-piller eller spironolakton, vad ska man då välja om man har besvär med ökad hårväxt? Vilken behandling är bäst?

 

Det finns faktiskt ingen studie som har jämfört de här två behandlingarna så det är svårt att säga vilken som är bäst. Baserat på det som jag sett genom åren skulle jag säga att dom är ungefär likvärdiga. Vilken behandling man väljer beror därför mer på tycke och smak, och eventuella tilläggseffekter som de olika behandlingarna ger.

 

P-piller har ju den fördelen att det också är ett preventivmedel. Dessutom kan vissa p-piller användas för att behandla akne, som också kan vara ett besvär för vissa kvinnor med PCOS. Slutligen innebär p-piller ett skydd mot livmodercancer, om det skulle vara så att man har väldigt glesa menstruationer.

 

Spironolakton har inte någon bevisad effekt vid akne och kan ge biverkningar i form av mellanblödningar. Men det är ett bra alternativ för kvinnor som absolut inte kan tänka sig att använda sig av hormonella preventivmedel. En fördel med spironolakton är att man kan använda behandlingen hur länge man vill, även efter 40 - 50 års ålder.

_______________


Behandling av ökad hårväxt vid PCOS

Det finns inte någon riktigt bra medicinsk behandling mot ökad hårväxt. Men, om man har stort tålamod och inte förväntar sig något mirakel så finns det faktiskt medicinsk behandling som i alla fall hjälper till viss del.

 

Parentetiskt skriver jag medicinsk behandling, eftersom det förstås finns en uppsjö av laser- och diatermibehandlingar som man kan ha god hjälp av, men som jag inte kan erbjuda mina patienter. I Uppsala finns ingen möjlighet till landstingsfinansierad laserbehandling, utan här måste patienterna själva bekosta behandlingen. Jag vet att andra landsting är mer generösa, så det kan vara värt att undersöka hur det står till med den saken.

 

Principiellt kan man behandla ökad hårväxt antigen med kombinerade p-piller eller med spironolakton. Oavsett vilken behandling man väljer så måste man använda den minst 6 -12 månader innan man kan bedöma vilken effekt den har. Den effekt man kan förvänta sig är rätt sparsam. Befintliga studier rapporterar en 30 – 50 % förbättring, vilket många gånger inte är en tillräckligt tillfredsställande effekt. Dessutom kommer den högre siffran från studier där läkare bedömt behandlingseffekten, i de studier där man också bett patienterna uppskatta behandlingseffekten så brukar siffran ligga på omkring 30-35% förbättring. Effekten kvarstår också endast under det att behandlingen pågår, om man slutar kommer hårstråna tillbaka.

 

Och än en gång: om man lyckas förbättra menstruationsmönstret med viktnedgång eller fysisk aktivitet, kommer detta också på sikt att minska hårväxten. 

_______________


Vikt, fysisk aktivitet och menstruationer

Mitt uppe i allt skrivande om PCOS och menstruationer glömde jag alldeles bort det viktigaste. Ett bra sätt att förbättra menstruationsmönstret, vilket gör att man ökar sina chanser att bli gravid, samtidigt som man minskar den lilla risken för livmodercancer, är förstås att gå ned i vikt. Viktminskning, än en gång, är alfa och omega för att PCOS behandling.

 

Ett annat alternativ är att öka sin fysiska aktivitet. Angelica Lindén Hirschberg och medarbetare vid Karolinska sjukhuset publicerade för några år sedan en studie där kvinnor med PCOS lottades till tre olika behandlingsgrupper som innebar diet, fysisk aktivitet eller en kombination av diet och fysisk aktivitet. Dieten innebar att man skulle minska kalori-intaget med ca 600 kcal per dag men ändå äta en balanserad kost. De kvinnor som lottades till fysisk aktivitet fick tillsammans med en sjukgymnast utforma ett program som passade dom; för de flesta blev det en blandning av promenader/löpning/gympa och styrketräning. Menstruationsmönstret förbättrades för 60-80% av kvinnorna, och det var ingen skillnad mellan behandlingarna.

 

Det betyder att om man inte orkar tänka på sin vikt hela tiden, så kan man i alla fall röra sig mer och på det viset få mer regelbundna menstruationer.

 

Nybacka A, Carlstrom K, Stahle A, Nyren S, Hellstrom PM, Hirschberg AL. Randomized comparison of the influence of dietary management and/or physical exercise on ovarian function and metabolic parameters in overweight women with polycystic ovary syndrome. Fertility and sterility. 2011;96(6):1508-13.

_______________

RSS 2.0