Vad ska man göra om man mår dåligt på sina p-piller?

Vad ska man göra om man inte mår bra på det p-piller, eller hormonella preventivmedel, som man använder?

 

Svaret är enkelt, man ska kontakta den barnmorska eller gynekolog som förskrivit preventivmedlet och diskutera de biverkningar man har. Det är ingen bra idé att bara sluta med ett preventivmedel, då riskerar man att vara utan effektivt skydd mot en oplanerad graviditet.

 

Men vad kan man då byta till? Man kan alltid prova att byta till ett annat p-piller, särskilt om man reagerar på det första p-piller man någonsin fått utskrivet. P-piller har olika biverkningsprofil och det är fullt möjligt att man kan hitta ett p-piller som passar bättre än just det första man fick utskrivet. Dessutom finns det goda skäl att misstänka att det p-piller som läkemedelsverket rekommenderar att vi ska förskriva i första hand kanske också är det p-piller som har mest humörbiverkningar.

 

Man kan också prova byta till ett östrogen-fritt alternativ som mini-piller, mellanpiller, eller p-stav. Det lönar sig alltid att prova byta.

 

Om man provat några olika sorter, men trots det får humörbiverkningar, finns det fortfarande många bra alternativ kvar. Hormonspiralen innehåller visserligen också hormon, men i så låg dos att det mesta stannar i livmodern, och ytterst sällan påverkar måendet. Kopparspiral är ett alldeles hormonfritt alternativ som man annars kan prova. Tänk på att det går utmärkt att använda spiral fastän man inte har fött barn!!

 

Sen finns det förstås allt det där som man inte behöver kontakta sjukvården för, som kondom och p-appar. Något preventivmedel är alltid bättre än inget preventivmedel. 

_______________

RSS 2.0