Äggreserv

Är det så att vi kommer i klimakteriet för att äggen tog slut? Nej – riktigt så enkelt är det inte. Tidpunkten för när vi kommer i klimakteriet bestäms dels av hur många ägg vi har men beror också på äggens kvalitet.

 

Medelåldern för kvinnans sista menstruation är som sagt 52 år. Kvinnans sista menstruation kallas menopaus. Men det är en väldig spridning på när kvinnor har sin sista menstruation. Enstaka kvinnor kan menstruera upp till 56 – 58 års ålder, medan 10 % av alla kvinnor kommer att ha haft sin sista menstruation innan de fyller 45 år. Hos 1% av alla kvinnor infaller sista mens före 40 års ålder. Det är alldeles för tidigt och kallas i den medicinska litteraturen för prematur ovariell insufficiens (POI). Någon riktigt bra svensk översättning för prematur ovariell insufficiens finns inte, jag skulle tro att de flesta gynekologer skulle säga ”förtidigt klimakterium”.

 

Hur många ägg vi har bestäms, åtminstone som vi just nu tror, av hur många ägganlag som anlades under fosterlivet. När man närmar sig 40 års ålder, och om man ska genomgå behandling för barnlöshet, brukar vi beräkna något som kallas för äggreserven. Äggreserven kan mätas genom att man analyserar nivåerna av ett hormon som kallas för Anti-Müllerskt hormon (AMH), eller genom att man räknar hur många äggblåsor som ses i äggstockarna med ultraljud. Det finns också andra hormoner man kan analysera, men AMH räknas just nu som det bästa för att bestämma äggreserven. Man kan givetvis inte räkna ut exakt hur många ägg som finns kvar i äggstockarna, men AMH värdet ger en fingervisning om hur bra den äggstimulerande behandlingen vid provrörsbefruktning kommer att fungera.

 

Just nu arbetar många forskargrupper på att ta fram modeller för att se om man kan beräkna vid vilken ålder en kvinna kommer att ha sin sista menstruation, givet det AMH värde hon har vid en viss ålder. Modellerna är långt ifrån perfekta, och fungerar bättre ju närmare menopaus man är. Vi har inte börjat använda dessa modeller i sjukvården. Dessutom fungerar modellerna utomordentligt dåligt för friska, unga kvinnor, eftersom dom har en bra äggreserv. En frisk 20-årig kvinna som kontrollerar sitt AMH kommer bara att få veta att det är mer än 10 år kvar till dess att hon ska ha sin sista menstruation. Tyvärr kan inte modellen säga om det kommer att inträffa om 15, 20, eller 25 år, vilket kanske vore mer intressant för henne, beroende på när hon planerar att skaffa barn. Hos unga kvinnor som genomgått cancerbehandling som kan skada äggstockarna kan däremot dessa modeller eventuellt bli viktiga, men mer forskning behövs. 

_______________

RSS 2.0