Menscykeln dag 22 - 28

Under de flesta menstruationscykler inträffar ingen befruktning eller implantation och hCG signalen uteblir. Då kommer istället gulkroppen att så snabbt som möjligt att återbildas. Gulkroppens återbildning är en i allra högsta grad aktiv nedbrytningsprocess, eftersom den höga östrogen- och progesteronproduktionen som gulkroppen bidrar med i det här läget hämmar hypofysens försök till stimulering av nya folliklar. Så länge som östrogen och progesteronproduktionen är igång, kommer inget FSH att frisättas från hypofysen (det är för övrigt den mekanismen som utnyttjas av många hormonella preventivmedel, till exempel p-piller). Alltså måste gulkroppen så snabbt som möjligt tillbakabildas, för att ge en ny grupp folliklar chansen att börja växa.

 

Processen kallas luteolys. Exakt hur processen går till hos människa är ofullständigt känt, men hos andra djurslag är den prostaglandinberoende.

 

När gulkroppen tillbakabildas minskar också gradvis dess produktion av östrogen och progesteron, och detta är vad som sker under menstruationscykelns sista vecka. När nivåerna har blivit så låga så att dom är i nivå med hormonnivån hos kvinnor i klimakteriet händer två saker. Dels kommer hämningen av hypofysen och FSH-frisättningen att upphöra, och FSH koncentrationerna stiger igen (vi är nu tillbaka på dag 1 i menscykeln, men i en ny cykel). Dels får vi mens. De låga hormonnivåerna är nämligen också signalen för att livmoderslemhinnan ska börja stötas ut. I händelse av att det blir en befruktning i nästa menscykel, så måste förstås förhållandena i livmodern vara helt fräscha och nya pilopoder bildas. Likt luteolysen är även menstruationen är en aktiv process som ska stökas undan så fort som möjligt. Menstruationsblödningen ska inte ses som en vanlig blödning från ett sår eller en vävnadskada. En kaskad av inflammatoriska ämnen frisätts som sammantaget leder till att hela livmoderslemhinnan stöts ut och att inga rester blir kvar. Och allt börjar på ny kula…. Ny cykel, nya möjligheter för kroppen att bli gravid, cykel efter cykel, år efter år. 

_______________

RSS 2.0