Behandling av ökad hårväxt vid PCOS

Det finns inte någon riktigt bra medicinsk behandling mot ökad hårväxt. Men, om man har stort tålamod och inte förväntar sig något mirakel så finns det faktiskt medicinsk behandling som i alla fall hjälper till viss del.

 

Parentetiskt skriver jag medicinsk behandling, eftersom det förstås finns en uppsjö av laser- och diatermibehandlingar som man kan ha god hjälp av, men som jag inte kan erbjuda mina patienter. I Uppsala finns ingen möjlighet till landstingsfinansierad laserbehandling, utan här måste patienterna själva bekosta behandlingen. Jag vet att andra landsting är mer generösa, så det kan vara värt att undersöka hur det står till med den saken.

 

Principiellt kan man behandla ökad hårväxt antigen med kombinerade p-piller eller med spironolakton. Oavsett vilken behandling man väljer så måste man använda den minst 6 -12 månader innan man kan bedöma vilken effekt den har. Den effekt man kan förvänta sig är rätt sparsam. Befintliga studier rapporterar en 30 – 50 % förbättring, vilket många gånger inte är en tillräckligt tillfredsställande effekt. Dessutom kommer den högre siffran från studier där läkare bedömt behandlingseffekten, i de studier där man också bett patienterna uppskatta behandlingseffekten så brukar siffran ligga på omkring 30-35% förbättring. Effekten kvarstår också endast under det att behandlingen pågår, om man slutar kommer hårstråna tillbaka.

 

Och än en gång: om man lyckas förbättra menstruationsmönstret med viktnedgång eller fysisk aktivitet, kommer detta också på sikt att minska hårväxten. 

_______________

RSS 2.0