PCOS

PCOS är en förkortning för polycystiskt ovariesyndrom. PCOS är den i särklass vanligaste hormonrubbningen hos kvinnor i barnafödande ålder, men trots att det är så vanligt är det fortfarande många som aldrig hört talats om det.

För att jag ska ställa diagnosen PCOS krävs att kvinnan uppfyller minst två av följande kriterier; 1) glesa menstruationer eller ingen mens överhuvudtaget, 2) tecken till att hon har för mycket testosteron som t.ex. ökad hårväxt av manlig typ eller att de fria testosteronnivåerna är för höga, samt 3) att man ser de polycystiska äggstockarna med ultraljud. Beroende på vilket land man befinner sig i kommer omkring två tredjedelar av patienterna att ha alla tre kriterier, medan övriga har någon kombination av två kriterier.

 

Men vad menas då med de olika kriterierna?

Med gles menstruation menar jag att det vanligtvis går mer än 35 dagar mellan två menstruationer, och då räknar jag från menstruationens första dag till nästa menstruations första dag. Vad jag menar med ökad hårväxt har jag skrivit om i ett tidigare inlägg.

Hur ser då de typiska polycystiska äggstockarna ut? Jo, dom är lite större än en vanlig äggstock och har ett ökat antal äggblåsor. En vanlig äggstock är ca 2 – 2,5 cm lång under det att en polycystisk äggstock är 3,0 – 3,5 cm lång. En vanlig äggstock har 4-6 synliga äggblåsor medan en polycystisk äggstock har 15 eller fler äggblåsor. Egentligen säger de officiella PCOS kriterierna att det är en polycystisk äggstock om man ser mer än 12 äggblåsor, men kriterierna är gamla och våra ultraljudsapparater har blivit mycket bättre. Jag föredrar därför att använda ett lite högre tröskelvärde innan jag säger att en äggstock är polycystisk.

Jag räknar alla äggblåsor jag kan se i äggstocken och jag kan bara göra det med vaginal ultraljudsundersökning. Jag kan inte bedöma om någon har polycystiska äggstockar genom att göra ultraljudsundersökning på magen. 

_______________

RSS 2.0