PCOS och barnlöshet

Det finns massor med viktiga frågor att diskutera kring PCOS och jag skulle förmodligen kunna blogga dagligen i ett år innan alla är besvarade. Så jag tänker att jag tar upp de frågor som jag oftast får.

 

De flesta känner till att PCOS är kopplat till barnlöshet. Barnlöshetsproblemet beror på att kvinnan med PCOS inte har ägglossning. Har man tre menstruationer per år är det också enkelt att förstå varför det skulle kunna bli ett problem den dagen man vill bli gravid. Men det är några saker som är viktiga att känna till när det gäller barnlöshetsproblematiken.

 

För det första, chansen att kunna få barn trots allt är utomordentligt god. För några år sedan följde vi upp en grupp kvinnor som hade fått sin PCOS diagnos på 80-talet och en bit in på 90-talet. Alla kvinnor som var med i uppföljningsstudien hade fyllt 40 år, så de flesta var klara med sitt barnafödande. Av de som hade velat få barn var det närmare 90 % som faktiskt hade lyckats, vissa på egen hand, men många hade förstås fått hjälp. Bland kontrollerna som var lika gamla var det lite drygt 90 % som hade fått barn. Detta innebär alltså att chansen för att en kvinna med PCOS ska kunna få barn är lika god som för vilken annan kvinna som helst. Och förstås, att alla som vill få barn får inte barn, oavsett om man har PCOS eller ej.

 

Men, och det här är jätteviktigt: Om man som PCOS patient ska optimera sina chanser att kunna bli gravid i framtiden måste man ha kontroll på sin vikt. De hormonbehandlingar som används för att kunna hjälpa kvinnor med PCOS att bli gravida fungerar sämre om man väger allt för mycket, och vissa fertilitetskliniker har satt en gräns för hur mycket man får väga innan man kan få hormonbehandling för att kunna bli gravid. Det betyder att vissa måste gå ned i vikt innan hormonbehandling kan bli aktuell.

 

Slutligen: PCOS är inget preventivmedel. Vill man inte bli gravid måste man använda preventivmedel precis som alla andra. Att man oftast inte har ägglossning betyder inte att man aldrig har ägglossning. I den långtidsuppföljning som vi gjorde visade det sig att 70 % av kvinnorna med PCOS vid något tillfälle i livet hade blivit gravid på egen hand. Tyvärr missade vi att fråga hur gamla dom hade varit vid dessa tillfällen, men utifrån min erfarenhet förefaller det som att det är vanligare när man är riktigt ung eller efter att man har fyllt 35 år. 

_______________

RSS 2.0