Ökad hårväxt - utredning

Den enskilt vanligaste anledningen till ökad hårväxt hos kvinnor är polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Om man förutom ökad hårväxt också har en mensstörning med glesa eller oregelbundna menstruationer, eller en mens som helt försvunnit, är det nästan alldeles säkert att man har PCOS. Men även om man har helt regelbunden mens, trots att man har ökad hårväxt, kan det ändå röra sig om PCOS. Det kan dock finnas andra anledningar till ökad hårväxt än PCOS, vilket gör att gynekologen även kontrollerar andra hormoner för att utesluta dessa orsaker.

 

Ökad hårväxt, eller hirsutism, orsakas i de flesta fall av en ökad produktion av manliga könshormoner, men det behöver inte vara så. Med det menar jag att det inte är automatiskt så att man har förhöjda nivåer av manliga könshormoner om man har en ökad hårväxt, hormonnivåerna kan vara helt normala. Ökad hårväxt kan också bero av ökad av känslighet för manliga könshormoner i hårsäcken eller i de körtlar som omger hårsäcken. Oavsett hur hormonnivåerna ser ut är det ju fortfarande ett problem som kan och bör behandlas.

 

När vi mäter manliga könshormoner på kvinnor mäter vi nästan bara testosteron, och särskilt det fria testosteronet. Kvinnor har ju utomordentligt låga testosteronnivåer jämfört med män, och därför blir det viktigt att bedöma hur mycket av testosteronet som är bundet till olika bärarämnen och hur mycket som är fritt och kan vara verksamt. Det vanligaste bärarämnet är ett protein som rätt och slätt kallas sex hormone binding globulin (svensk översättning skulle bli könshormonbindande protein), och som vi brukar förkorta SHBG. Lite beroende på vilka analysmetoder som laboratorierna använder brukar man räkna fram det fria testosteronet genom att helt enkelt dividera testosteronvärdet med SHBG värdet. I Uppsala är gränsvärdet för ett förhöjt fritt testosteron att kvoten mellan testosteron och SHBG överstiger 0,05. Men som sagt, detta kan variera mellan sjukhus och kliniker. 

_______________

RSS 2.0