Naturalcycles

Jag har blivit ombedd av en av mina läkarstudenter att skriva några ord om vad jag tycker om Naturalcycles som numera har blivit godkänt som preventivmedel i Sverige. För er som händelsevis har missat fenomenet så är det en smartphone applikation där man med hjälp av dagliga temperaturmätningar kan få hjälp att bestämma sina säkra perioder (gröna dagar) och de perioder där man måste skydda sig (röda dagar).

 

Jag tycker förstås att det är jättebra. Det är bra för att det ökar utbudet av preventivmedel för kvinnor. Ju fler effektiva preventivmedel vi har att välja på, desto större chans att vi hittar något som fungerar. Dessutom är personerna bakom Naturalcycles oerhört kunniga och seriösa och satsar på att göra bra vetenskaplig utvärdering av sin metod.

 

Tillsammans med Kristina Gemzell-Danielsson, som är vår främsta preventivmedelsforskare i Sverige, har man publicerat en studie där man utvärderat den preventiva effektiviteten av Naturalcycles. Preventiv effektivitet mäts med ett mått som kallas Pearl Index, som beskriver hur stor andel av hundra kvinnor som blir gravida under ett års användning av ett givet preventivmedel. Ett lågt Pearl Index betyder att effektiviteten är hög och omvänt så betyder ett högt Pearl Index att effektiviteten är låg. Man skiljer också mellan effektivitet vid typisk användning och effektivitet vid perfekt användning.

 

Pearl Index för Naturalcycles vid typisk användning är 7,0, dvs. 7 kvinnor av 100 som använder Naturalcycles kommer att bli gravida under ett år. Pearl Index vid perfekt användning är 0,5 vilket är en mycket bra siffra. Med perfekt användning menas att man aldrig chansar eller råkar ut för en kondom som går sönder under de röda dagarna. Dessa siffror är fullt jämförbara med Pearl Index för kombinerade p-piller.

 

Läkarstudenten som tyckte att jag skulle skriva om Naturalcycles heter Frida Bolin, och det är för övrigt hon som har designat den här bloggen. Äras den som äras bör.

 

Berglund Scherwitzl E, Gemzell Danielsson K, Sellberg JA, Scherwitzl R. Fertility awareness-based mobile application for contraception. The European journal of contraception & reproductive health care : the official journal of the European Society of Contraception. 2016;21(3):234-41.

_______________

RSS 2.0