Humör och välmående och p-piller

Jag har tidigare skrivit ett inlägg om p-piller och risken för att drabbas av depression, se inlägg ifrån den 8 oktober. Nu när det finns två nya studier med högre bevisgrad tänkte jag ta upp ämnet ännu en gång.

 

Det har alltså gjorts två kliniska prövningar i Sverige, som testat två olika p-piller och båda studierna har jämfört p-pillerbehandlingen med placebo. Den ena studien har jag varit ansvarig för, den andra studien har letts av professor Angelica Lindén Hirschberg på Karolinska sjukhuset. Studierna har mätt kvinnornas humör och välmående med lite olika angreppsätt och olika typer av frågeformulär, men kommer till i stort sett samma resultat.

 

Med p-piller ses en liten, men statistiskt säkerställd, ökning av humörsymptom som ångest, irritabilitet och humörsvängningar i Uppsalastudien. I studien från Karolinska ser man en liten, men statistiskt säkerställd minskning i välmående och livskvalitet. Ingen av studierna visar att depression ökar när man använder p-piller.

 

Uppsalastudien visar också att de kvinnor som löper störst risk att drabbas av humörbiverkningar är de som tidigare upplevt att p-piller påverkat deras humör.

 

Vad ska man då dra för slutsats av detta. Ja, det mest uppenbara är att kvinnorna förstås hade rätt. Det här har kvinnor klagat över i många år, men det har tagit lång tid att visa det vetenskapligt. Den andra saken som båda studier visar är att skillnaderna är små. Att skillnaderna är små betyder att effekten för den enskilda kvinnan kan variera ganska mycket. I vår studie såg vi alldeles tydligt att vi hade både kvinnor som mådde både bättre och sämre med p-piller, och väldigt många som mådde rätt så oförändrat. Men andelen kvinnor som mådde sämre var något större än andelen som mådde bättre, och det är den skillnaden som till slut påverkar resultatet.

 

Vad får det här för konsekvenser för de kvinnor som är i behov av preventivmedel? Behöver man preventivmedel kan man givetvis, precis som förut, prova p-piller. Det är fortfarande mycket goda chanser att man kan må alldeles utmärkt på p-piller, och man måste alldeles uppenbart prova själv innan man kan utvärdera vilken effekt dom har. Jag hoppas däremot att dessa studier ska nå ut till alla som jobbar med preventivmedelsförskrivning, så att de kvinnor som inte mår bra på sina p-piller blir tagna på allvar.

 

 

Lundin C, Danielsson KG, Bixo M, Moby L, Bengtsdotter H, Jawad I, Marions L, Brynhildsen J, Malmborg A, Lindh I, Sundstrom Poromaa I. Combined oral contraceptive use is associated with both improvement and worsening of mood in the different phases of the treatment cycle-A double-blind, placebo-controlled randomized trial. Psychoneuroendocrinology. 2017;76:135-43.

  

Zethraeus N, Dreber A, Ranehill E, Blomberg L, Labrie F, von Schoultz B, Johannesson M, Lindén Hirschberg A. A first-choice combined oral contraceptive influences general well-being in healthy women: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Fert Ster, online. 

_______________RSS 2.0