Vi synkar inte våra menscykler.

1971 publicerade Martha McClintock en artikel med titel ”Menstrual synchrony and suppression” i den prestigefyllda tidskriften Nature. Studien fick ett enormt massmedialt genomslag. Fortfarande idag har nästan alla hört talas om att kvinnor som bor tillsammans synkroniserar sina menstruationer, dvs får mens samtidigt. Och studiens fynd ingick också i undervisningen av läkarstudenter vid Uppsala universitet i början på 2000-talet.

McClintock studerade unga kvinnliga sjuksköterskestudenter som bodde tillsammans på ett studenthem. Efter 6 månader i studenthemmet hade kvinnornas menstruationer närmat sig varandra tidsmässigt, så att den enskilda sjuksköterskestudenten i genomsnitt fick sin mens inom en tidsperiod om fem dagar före eller fem dagar efter hela gruppens medeltidpunkt för mensstart. Från början fick dom mens med större spridning (6,5 dagar före eller efter gruppens medeltidpunkt), så det var ju ingen perfekt synkronisering det handlade om. Forskarna själva diskuterade kring om detta kunde bero på feromoner eller månen (!!).

 

Tyvärr har inga andra forskare kunnat replikera dessa fynd, trots att det är många som har försökt. De sista två studierna publicerades 2006 och kunde givetvis inte påvisa någon synkronisering. Men eftersom medier är föga intresserade av negativa fynd, har McClintocks resultat fortsatt att leva vidare.

Man kan också fråga sig varför en studie som denna fick ett sånt enormt genomslag. Fanns det månne en tanke om att kvinnor är lealösa, hormonstyrda kreatur som kittlade de manliga (gissningsvis) redaktörerna på 70-talet?

 

Jag föreslår därför att myten om kvinnors synkroniserade menstruationer härmed arkiveras som en massmedial artefakt. 

_______________RSS 2.0