Premenstruellt syndrom och premenstruellt dysforiskt syndrom

De allra flesta kvinnor märker av sin menstruationscykel på något vis. Mer än 90 % av kvinnor noterar att åtminstone ett symptom förändras under menscykeln. De vanligaste förändringar som rapporteras är förändringar i kroppsliga symptom som ökad bröstspänning och svullnadskänsla veckan innan mens. Många kvinnor rapporterar också att vissa psykiska symptom som irritabilitet och nedstämdhet försämras premenstruellt.

 

Det finns två begrepp som definierar de psykiska symtom som kvinnor kan uppleva under menstruationscykeln; Premenstruellt syndrom (PMS) och premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS). PMS definieras som en försämring i två symptom, varav åtminstone ett ska vara psykiskt, veckan innan mens. Dessutom ska dessa två symtom försvinna inom någon dag efter att mensen startat. PMDS definieras som en försämring i åtminstone fem symptom före mens och ett krav på att symptomen menligt ska påverka kvinnans liv och funktionsförmåga. Även här anges att symtomen ska försvinna så snart som menstruationen startar.

 

Det är inte helt lätt att ta fram bra siffror på hur vanligt det är med PMS och PMDS. Man brukar räkna med att omkring 17-18% har PMS och att 3-5% har PMDS. Jag brukar tänka på termerna i form av ett kontinuum, där PMS är en lättare variant av besvären och PMDS ett svårare, ofta behandlingskrävande, tillstånd.  Definitionen av PMDS (den svenska översättningen av premenstrual dysphoric disorder, PMDD) har varit ett framsteg forskningsmässigt eftersom det har inneburit en mer uniform definition av patientgruppen, och eftersom det då också har blivit möjligt att systematiskt utvärdera olika behandlingsalternativ. Som ett resultat av detta finns idag flera bra, mycket väl utvärderade behandlingar för svåra premenstruella besvär.

 

Den typiska symptombilden vid PMDS består av psykiska symtom som depression, irritabilitet, ångest eller oro, humörsvängningar, koncentrationssvårigheter, minskad eller ökad aptit, minskad energi samt fysiska symtom som bröstspänning, svullnadskänsla eller huvudvärk. Det finns inget symptom som är unikt för PMDS utan flertalet symtom som anges återfinns också som kriterier för ångest- eller depressionssjukdom. Det innebär att många kvinnor med PMDS kommer att må så dåligt så att de faktiskt är deprimerade i den premenstruella fasen. För att skilja PMDS från en vanlig depression (eller ångestsyndrom) är det viktigt att föra dagbok så att man ser att symtomen bara kommer före mens och att de verkligen försvinner när mensen startar. 

_______________

RSS 2.0