PMDS behandling IV

 

Det andra sättet att hämma ägglossning som testats vid PMDS är hormonsprutor.  De här sprutorna innehåller ett hormon som kallas GnRH (gonadotropin releasing hormone), och används idag framförallt hos män med prostatacancer för att hämma testosteronproduktionen. Tidigare var det också en inte helt ovanlig behandling för endometrios.

 

Det finns faktiskt ett hyfsat bra vetenskapligt underlag för dessa hormonsprutor, eftersom man har gjort flera placebo-kontrollerade studier. Och även om hormonsprutorna aldrig har jämförts direkt med de serotonerga läkemedlen så skulle jag säga att effekten är mycket god. Men, hormonsprutorna fungerar bara på kvinnor som är helt symtomfria under de två veckor som de inte har PMDS. Dom fungerar inte alls bra på kvinnor som inte blir helt friska när mensen startar.

 

Hormonsprutorna har också en hel del biverkningar som inte är särskilt trevliga. I princip leder behandlingen till att man kommer i ett medicinskt klimakterium, eftersom all hormonproduktion upphör. Det i sin tur leder till att man kan få klimakteriebesvär som svettningar och vallningar. Behandlingseffekten sitter också i 3-6 månader efter att man tagit sin spruta, vilket gör att de inte passar så bra för kvinnor som planerar att skaffa barn inom en rimlig framtid.

 

Trots detta förskriver jag dessa sprutor vid enstaka tillfällen, när inget annat fungerar. Och jag har patienter som tycker att behandlingen är jättebra. 

_______________

RSS 2.0