PMDS behandling II

 

För några år sedan hade jag förmånen att få sitta i en internationell konsensusgrupp som skulle diskutera PMDS behandling. På ena sidan av bordet satt gynekologerna och på den andra sidan satt psykiatrikerna. Detta är en ganska bra beskrivning av vad PMDS är; ett psykiatriskt syndrom som beror av kvinnliga könshormoner, där gynekologer och psykiatriker måste hjälpas åt för att förstå vad det handlar om och hur man bäst kan hjälpa kvinnorna. Det är också en ganska bra bild av de två behandlingsprinciper som vi har att ta till; serotonerga läkemedel (SSRI) eller läkemedel som hämmar ägglossning.

 

Och visst fanns det en del konflikter mellan de två olika lägren om vilken behandling som var bäst. Konsensusgruppen kunde till exempel inte enas om vilken behandling som skulle betraktas som förstahandsbehandling.

 

Om vi börjar med de serotonerga läkemedlen. Det vetenskapliga underlaget för att rekommendera serotonerga läkemedel är starkt, tack vare ett stort antal väl genomförda studier på området. Alla serotonerga läkemedel fungerar, och behandlingseffekten kommer inom några få dagar. Sistnämnda gör att man kan ge behandlingen cykliskt, dvs enbart 14 dagar före mens. Men, man ska använda rätt dos av de serotonerga läkemedlen, dvs den dos som annars används vid behandling av  depression. Tyvärr träffar jag ibland kvinnor med PMDS som har fått utskrivet SSRI i för låg dos.

 

De vanligaste biverkningarna är illamående, sömnsvårigheter, huvudvärk, trötthet, diarré och yrsel. Dessa biverkningar är övergående och försvinner som regel inom 4-5 dagar. Mer problematiskt är de sexuella biverkningarna som finns beskrivna, minskad sexuell lust och svårigheter att få orgasm. De sexuella biverkningarna brukar inte försvinna med tiden, men finns bara under den period som man tar de serotonerga läkemedlen. Under de veckor i menscykeln när man är utan behandling försvinner dom.

 

Det var Elias Eriksson i Göteborg som först rapporterade att det räcker att behandla PMDS med serotonerga läkemedel under de sista 14 dagar före mens. Elias själv brukar generöst berätta att det var kvinnorna med PMDS som kom på iden. Hur det kan komma sig att man behöver 6 veckors behandling för att få effekt när man behandlar en depression, och enbart 1-2 dagar när man behandlar PMDS, vet ingen riktigt. 

_______________

RSS 2.0