PMDS behandling I

 

När jag började som gynekolog 1991 fick kvinnor som sökte för PMDS prova behandling med antigen gestagen (syntetiskt progesteron), eller p-piller, eller vitamin b6, eller spironolakton (en blodtrycksmedicin), eller calcium. Någon gång ibland kunde vi hitta något som fungerade, i alla fall för en kortare tid. Men för det mesta kändes det som att ingen av dessa behandlingar fungerade.

 

När jag något år senare först fick höra talas om att man kunde behandla kvinnor med PMDS med antidepressiva läkemedel var jag skeptisk. Som gynekolog är man tränad att jobba med läkemedel som är hormonella, och det lät långsökt att en behandling som användes mot depression och ångest kunde fungera mot något som vi uppfattade helt klart var en hormonell sjukdom. Men när jag själv provade att skriva ut dessa läkemedel till kvinnor med PMDS ändrade jag uppfattning.

 

Det var professor Elias Eriksson och gynekologen Björn Andersch i Göteborg som först kom på iden att testa antidepressiva läkemedel vid PMDS. Dom gjorde det först i en liten pilotstudie, utan placebo. Men effekten var spektakulär, och följdes upp med korrekt designade placebo-kontrollerade studier, både i Sverige och USA. Amerikanska forskare, med Meir Steiner i spetsen, var inte sena att hoppa på tåget och lyckades övertala ett stort amerikanskt läkemedelsföretag att förse dom med läkemedel för att få replikera de svenska studierna. Läkemedelsföretaget i fråga var om möjligt ännu mer skeptiskt och ointresserat än vad jag ursprungligen var, men lät sig övertalas att testa sitt preparat.

 

Jag beskriver detta bara för att påpeka att det var forskarna, inte läkemedelsindustrin, som drev utvecklingen. Ibland har det felaktigt påståtts att PMDS är ett begrepp som uppfunnits av läkemedelsindustrin för att få sälja mer antidepressiva läkemedel, men inget kan vara mer felaktigt.

 

Sen Elias Erikssons pilotstudie har det publicerats mer än 35 placebo-kontrollerade studier av antidepressiva läkemedel som behandling för PMDS. De flesta studier har testat selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), och med undantag av två små studier, har alla studier visat positiva resultat. Tack Elias för att vi äntligen kunde erbjuda något som fungerade!

_______________

RSS 2.0