Krymper hjärnan när man blir gravid?

Förra veckan publicerades en, i mitt tycke, fantastiskt studie i Nature Neuroscience, ledd av Elseline Hoekzema. Studien undersökte hjärnans struktur och storlek i en grupp kvinnor som födde sitt första barn. Den första hjärnundersökningen gjordes innan kvinnorna blivit gravida och sen följde man upp med en ny undersökning 2 år efter att det första barnet fötts. För att kontrollera att de effekter man såg inte bara handlade om att kvinnorna hade blivit äldre hade man en kontrollgrupp med kvinnor som ej blev gravida under perioden men som undersöktes med samma tidsintervall. Dessutom följde man också en grupp män som blev pappor under perioden.

 

Studien visar på mycket tydliga minskningar av hjärnans gråsubstans hos kvinnorna efter den första graviditeten. Inga förändringar såg hos de män som blev pappor under studien.

 

Vad betyder då detta? Är detta ”gravid-hjärnan” eller ”amningshjärnan” som det ibland talas om? Nej, så ska man inte tolka resultaten. För det första, hjärnans funktion har lite med dess storlek att göra, åtminstone inte i den åldern där dessa kvinnor undersöktes. Män har visserligen generellt större hjärnor än kvinnor, men det beror på att dom är större (om man jämför män och kvinnor som är lika långa är hjärnstorleken lika mellan könen). Större hjärnvolym betyder inte nödvändigtvis att man är smartare, det handlar mer om hur stor och veckad hjärnans yta är. Forskarna såg inte heller någon förändring i minnesfunktion under studiens gång.

 

Vad forskarna istället visar på är att gråsubstansförändringen är adaptiv och behövs för att vi ska kunna ta hand om våra barn. De områden som minskade i storlek var samma områden som påverkades mest när kvinnorna exponerades för bilder av sitt barn. De kvinnor som uppvisade den största minskningen i grå substans uppvisade också störst tillgivenhet för sina barn.  

 

Hoekzema, E., Barba-Muller, E., Pozzobon, C., Picado, M., Lucco, F., Garcia-Garcia, D., Soliva, J.C., Tobena, A., Desco, M., Crone, E.A., Ballesteros, A., Carmona, S., Vilarroya, O., 2016. Pregnancy leads to long-lasting changes in human brain structure. Nature neuroscience.

_______________

RSS 2.0